drhabrat

Dr n. med. Patrycja Stankiewicz-Habrat

 • Specjalista dermatolog-wenerolog
 • Doktorat z medycyny w dziedzinie dermatologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD)
 • Członek European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)
 • Członek International Dermoscopy Society (IDS)
 • Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu dermatologii i alergologii
 • Uczestnik zjazdów i kongresów krajowych i zagranicznych w dziedzinie dermatologii estetycznej
  i dermatologii ogólnej
 • Uczestnik szkoleń z zakresu dermatologii estetycznej i ogólnej potwierdzonych licznymi certyfikatami
 • Absolwentka Europejskiego Centrum Edukacji w Krakowie
  (specjalista II stopnia z zakresu kosmetyki i wizażu)

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca na Oddziale Dermatologii Dorosłych i Oddziale Dermatologii Dziecięcej
  Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
 • Prowadzenie Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w dziedzinie dermatologii estetycznej i ogólnej

Certyfikaty


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, leczenie oraz do kontaktu telefonicznego/ mailowego z rejestracją Administratora Danych.

 Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostałem/am poinformowany/a o prawie do dostępu do swoich danych, ich zaktualizowania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania w okresie od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.

 *nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości podjęcia leczenia w naszej placówce


<< Powrót